۰۷ مرداد

موزه لوور پاریس

موزه لوور پاریس در منطقه یک، یعنی در قلب این شهر قرار دارد. مجموعه موزه لوور اولین بار در قرن شانزدهم به عنوان مجموعه خصوصی شاه فرانسیس اول تأسیس شد. یکی از آثاری که برای این مجموعه خریداری شد تابلوی معروف مونالیزا بود. این مجموعه به لطف اهدایی‌ها و خریدهای پادشاه، پیوسته به رشد و توسعه ادامه داد. در سال […]