۰۲ تیر

ایتالیا

معرفي Lo Stivale به زبان ايتاليايي مي‌شود «چكمه» و اين نام ديگر ايتالياست. كشوري كه به شكل يك چكمه در درياي

۰۲ تیر

اتریش

معرفي «Austria» واژه‌اي آلماني است به معني «مشرق زمين» و به زمين‌هايي اطلاق مي‌شود كه در شرق رودخانه ي دانوب قرار دارند.

۰۲ تیر

تایلند

معرفي اغلب به كشور پادشاهي تايلند، سرزمين طلايي (Golden Land) يا كشــور معابد مي‌گويند. نه به ‌خاطر اين كه طلاي زيــادي دارد

۰۲ تیر

ترکیه

معرفي جلوه‌گري‌هاي طبيعت در كم‌تر كشوري به اندازه‌ي تركيه نمايان است. درياها از سه طرف آن را در بر گرفته‌اند: درياي

۰۲ تیر

چین

معرفي پر جمعيت‌ترين كشور دنيا، دومين اقتصاد بزرگ جهان بر اساس توليد ناخالص داخلي (GDP) است و سومين سرزمين پهناور كره‌ي