۰۶ مرداد

تاج محل نگین هندوستان

چه چیزی می تواند الهام بخش تر از این واقعیت باشد که هزاران گردشگر هر ساله به این محل می آیند و با تعجب و حیرت به عمارتی خیره می شوند که  شکوه محض آن احساس عشق را ستایش می کند. در عصر زد و خورد که تنها چیزی که برای نشان دادن به هم داریم […]